ในโลกโซเชียลออนไลน์หลาย ๆ คลิปบางครั้ง คุณอาจจะพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมระหว่างความสัมพันธ์ของเด็กกับสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัข ในหลาย ๆ สถานการณ์พ่อแม่ไม่ใส่ใจในการที่เด็กเล่นกับสัตว์เลี้ยงมากพอ โดยอาจจะเป็นการเล่นกับสุนัขของเพื่อนบ้านต่าง ๆ เป็นต้น เด็กที่ยังไม่มีความเข้าใจและไม่มีการห้ามปราม มักจะเล่นกับสุนัขด้วยความรุนแรง ซึ่งถ้าทางผู้ใหญ่เองก็ไม่ใส่ใจที่จะห้ามจนสุดท้ายสุนัขเกิดอารมณ์โมโหไม่พอใจขึ้นมา ทำหันมาทำร้ายเด็กก่อให้เกิดเหตุการณ์อันน่าเศร้ามาหลายต่อหลายครั้งแล้ว ในกรณีที่สุนัขถูกกระทำอย่างรุนแรง…