ในยามที่ผู้ใหญ่หลาย ๆ คนโตขึ้น อาจจะประสบกับภาวะความรับผิดชอบที่มากล้น การทำงานที่เหน็ดเหนื่อยในแต่ละวัน โดยอาจจะหลงลืมไปว่าการเล่น ซึ่งเป็นการทำให้ตนเองมีความสุขก็เป็นสิ่งสำคัญของการใช้ชีวิตเช่นเดียวกัน โดยการเล่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อเด็กเล็ก ๆ เพราะเป็นหัวใจแห่งการเรียนรู้ ทำให้เด็กมีการพัฒนาทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังทำให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความมั่นใจในตัวเองด้วย สำหรับในบทความนี้เราจะมาแนะนำกิจกรรมการเล่นเด็ก 2 ช่วงวัย…